ประมวลภาพโครงการห่มรักส่งมอบของบริจาค จ.สุรินทร์และร้อยเอ็ด ปี 1 (โครงการห่มรัก)