กิจกรรมการแสดงละครเวที เรื่องมหัศจรรย์เมืองของเล่น (ทั่วไป)