กิจกรรมการแสดงละครเวที เรื่องที่ว่างบนฟ้า (ทั่วไป)