ประมวลภาพ คุณหน่อง-อรุโณชา รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น ปี 53 (ทั่วไป)