ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าว Psychic Hero (การ์ตูน Psychic Hero)