กิจกรรม Road Show โรงเรียนวิชูทิศ (การ์ตูน Psychic Hero)