ประมวลภาพเบื้องหลังงานทำบุญบ้านบางแคร์ (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)