ตูน น้องใหม่ฯ ออกรายการสีสันบันเทิง (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)