"ต้า อธิวัตน์" ขอพักแรป มาโชว์เสียงร้องเพลง เป็นหลังกำแพงให้ "แน็กชาลี" (พี่จะตีนะเนย)