"แม่นายหน่อง อรุโณชา" และ "ปีเตอร์แพน ทัศน์พล" ร่วมงาน "รำลึกถึงผู้บริจาคอวัยวะ" ที่จัดขึ้นโดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย (พรหมลิขิต)