ขอขอบคุณออเจ้าทุกท่าน ที่มาหากันในวันสุดท้ายกับงาน "เยือนตลาดพรหมลิขิตสวมจริตออเจ้า" ช่างอบอุ่นหัวใจเหลือเกิน (พรหมลิขิต)