"แม่นายหน่อง อรุโณชา" ร่วมงานบุญครั้งใหญ่กับ "น้องเบลล่า ราณี" ที่เป็นเจ้าภาพกฐินในครั้งนี้ ณ พระสุพรรณเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ วัดกลาง อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี (พรหมลิขิต)