แม่นายหน่อง อรุโณชา สวมชุดไทยตามกระแสออเจ้า ขึ้นรับรางวัล "HOWE GREAT WOMAN LEADER AWARD 2023" (ทั่วไป)