เปิดประตูกาลเวลาสุดยิ่งใหญ่ในงาน "เปิดประตูสู่พรหมลิขิต" (พรหมลิขิต)