"แม่นายหน่อง" ร่วมงาน "มาเติมรอยยิ้ม ให้เต็มหัวใจ" ที่จัดโดยมูลนิธิ "Major care" (ทั่วไป)