"พี่หน่อง อรุโณชา" ร่วมงานแถลงข่าว และการประกาศผล "รางวัลชมนาดครั้งที่ 12" และได้ขึ้นมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะเลิศ (ทั่วไป)