"พี่หน่อง อรุโณชา" ร่วมงานประกวด Miss & Mister, Miss Queen & Mrs. Deaf Thailand "MMDT Deaf Thailand" (ทั่วไป)