ภาพความทรงจำ และภาพความประทับใจ "พี่จะตีนะเนย Final EP" (พี่จะตีนะเนย)