"ต้า-บอม" ร่วมงาน Christmas 🎄 ที่งาน Esplanade Let’s Celebrate 2023 (พี่จะตีนะเนย)