ประมวลภาพกิจกรรมเปิดตัวโครงการห่มรัก ปี 8 รายการโต๊ะข่าวบันเทิง (โครงการห่มรัก)