ประมวลภาพการบริจาคโครงการห่มรัก ปี 7 วัดใหม่ศรีร่มเย็น จ.เชียงราย (โครงการห่มรัก)