ภาพกิจกรรมพี่หน่อง-อรุโณชา รับมอบรางวัลจากมูลนิธิต้นบุญ วิสาขา (กำไลมาศ)