ประมวลภาพโครงการห่มรัก ปี 6 ส่งมอบของบริจาคที่ จังหวัดเชียงราย (โครงการห่มรัก)