ประมวลภาพโครงการห่มรัก ปี 6 ส่งมอบของบริจาคที่ จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการห่มรัก)