ประมวลภาพโครงการห่มรัก ปี 6 ส่งมอบของบริจาคที่ จังหวัดเลย (โครงการห่มรัก)