ประมวลภาพกิจกรรมเปิดตัวโครงการห่มรัก ปี 6 รายการโต๊ะข่าวบันเทิง (โครงการห่มรัก)