ประมวลภาพเรายังคงส่งความสุข ความรัก และความอบอุ่นให้กันและกันต่อไปอย่างไม่ขาดสาย (ทั่วไป)