ประมวลภาพโครงการห่มรัก ปี 5 ส่งมอบของบริจาคที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล (โครงการห่มรัก)