ประมวลภาพเบื้องหลังแก๊งน้องใหม่ ในงาน 45 ปี ความสุขบุกโลกของช่อง 3 (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)