ประมวลภาพโครงการห่มรัก ปี 4 ส่งมอบของบริจาคที่ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (โครงการห่มรัก)