ประมวลภาพโครงการห่มรัก ปี 4 ส่งมอบของบริจาคที่ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านวังชมพู จ.เลย (โครงการห่มรัก)