ประมวลภาพโครงการห่มรัก ปี 4 ส่งมอบของบริจาคที่ วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย (โครงการห่มรัก)