ประมวลภาพโครงการห่มรัก ปี 4 ส่งมอบของบริจาคที่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู (โครงการห่มรัก)