ประมวลภาพโครงการห่มรัก ปี 4 ส่งมอบของบริจาคที่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู (โครงการห่มรัก)