ประมวลภาพโครงการห่มรัก ปี 4 ส่งมอบของบริจาคที่ อ.สังคม จ.หนองคาย (โครงการห่มรัก)