ประมวลภาพ “คุณหน่อง อรุโณชา” และ “น้องน้ำตาล” รับตำแหน่ง ทูตไอโอดีน (มัจจุราชสีน้ำผึ้ง )