ประมวลภาพงานคมชัดลึก Award ครั้งที่ 10 ประจำปี 2555 (บ่วง)