ประมวลภาพกิจกรรมน้องใหม่ฯ School Tour 2013 ที่โรงเรียนลาซาล (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)