ประมวลภาพโครงการห่มรัก ดาราขายเสื้อที่ช่อง 3 ชุดที่ 1 (โครงการห่มรัก)