ประมวลภาพโครงการห่มรัก มอบผ้าห่มให้สำนักนายกเทศบาล ต.ด่านซ้าย จ.เลย ปี 2 (โครงการห่มรัก)