ประมวลภาพ คุณหน่อง-อรุโณชา ได้รับรางวัลสตรีผู้นำดีเด่นแห่งเอเชีย สาขาสื่อสารมวลชน (ทั่วไป)