ประมวลภาพกิจกรรมเปิดตัวโครงการห่มรัก ปี 2 รายการโต๊ะข่าวบันเทิง (โครงการห่มรัก)