ประมวลภาพ คุณหน่อง-อรุโณชา มอบสุขาเคลื่อนที่ให้ช่อง 3 (ทั่วไป)