ภาพปอและชมพู่จากต้มยำลำซิ่ง ช่วยน้ำท่วมที่อยุธยา (ต้มยำลำซิ่ง)