ประมวลภาพกิจกรรมมอบเงินโครงการ น้องใหม่ฯ For Japan (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)