ภาพเบื้องหลังละครสายลับลิปกลอส : ฉาก "น้ำตาล" วิ่งสวนเลน ชน "บอย" หงายหลัง (สายลับลิปกลอส)