สีสันบันเทิง | ปฐมบทแห่งแรงแค้นข้ามชาติ ก่อนจะมาเป็น "กำไลมาศ" | 25-01-59 | TV3 Official (กำไลมาศ)