สีสันบันเทิง | "หน่อง อรุโณชา" นำทัพบุกสีสัน ชู "กำไลมาศ" คือของขวัญปีใหม่ | 14-01-59 | TV3 Official (กำไลมาศ)