โต๊ะข่าวบันเทิง | กำไลมาศ | 21-05-2015 | TV3 Official (กำไลมาศ)