เสียใจในวันที่ไม่มีเธอ - เพลงจากละครครัวซอง ทำนองรัก (ครัวซอง ทำนองรัก)